مرکز کارآزمایی بالینی هم جهت با اهداف چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی تهران، یعنی کسب جایگاه نخست آموزش و پژوهش در دانشگاه های منطقه و با هدف ارتقای ظرفیت آموزشی، ظرفیت پژوهشی و توان تولید دانش در دانشگاه و کشور، از پایان سال 1390 اولين فعاليت هاي خويش را آغاز نمود. اين مركز با هدايت اساتيدي با تجربه و تیمي آشنا به مباحث علمی و عملی کارآزمایی بالینی در حیطه های مختلفي چون طراحی، تحلیل، اجرا و انتشار نتایج فعاليت دارد و بطور مستمر زمینه فعالیت و همکاری خویش با اساتید، دانشجویان و متخصصين این حوزه چه در داخل دانشگاه و چه در خارج از دانشگاه (حوزه صنعت) را گسترش مي دهد.

مرکز کارآزمایی بالینی

نظر دهید