کارگاه Good Clinical Practice در حوزه تجهیزات پزشکی توسط اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه تهران (CTC) و شرکت بهساوی (BEHSAVI) در مرکز تحقیقات پوست و جذام دانشگاه تهران برگزار شد
نظر دهید